Մեր կենտրոնի լիցենզիան


Յունիմեդ Բժշկական կենտրոնը 2013թ. հուլիսի 13-ին անժամկետ ստացել է ՀՀ առոողջապահության նախարարության Կ-ԲՕ-001802 լիցենզիան:

Ըստ այդ լիցենզիայյի, կենտրոնը կարող է մատուցել բժշկական օգնության և սպասարկում՝ ստորև թվարկված տեսակների համար:

  • Ակնաբանական
  • Սրտաբանական
  • Գինեկոլոգիական
  • Ուրոլոգիական
  • Ընդհանուր բժշկական պրակտիկա
  • Լաբորատոր-ախտորոշիչ (4 ենթատեսակ)
  • Ճառագայթային-ախտորոշիչ (ուլտրաձայնային)
 

Յունիմեդ ԲԿ լիցենզիա