Թեստերի մենյու

Ստորև կարող եք գտնել լաբորատոր առանձին թեստերի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Ներկայացված թեստրի վերաբերյալ բժիշկները կարող են գտնել ավելի մանրամասն տվյալներ։

Թեստի անվանումը Կենսանյութը Խումբը
Կորոնավիրուս SARS-CoV-2, ՌՆԹ-ի որոշում, որակական, քիթըմպանի և/կամ բերանըմպանի քսուքում (SARS-CoV-2 RNA (PCR)) քիթըմպանային և (կամ) բերանըմպանային լորձաթաղանթից քսուք Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
SARS-CoV-2 նկատմամբ հակամարմիններ, IgM/IgG (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) երակային արյուն Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Ֆերրիտին (Ferr) երակային արյուն Անեմիաներ
Վիտամին D ընդհանուր (25-OH կալցիֆերոլ) (25(OH)D) երակային արյուն Կալցիում/ֆոսֆորի փոխանակություն
Գլյուկոզը մեզում (GLU/U) առավոտյան 1-ին մեզ կամ 24-ժամյա մեզ Դիաբետիկ մարկերներ
Ֆոլաթթու (Fol) երակային արյուն Անեմիաներ
Վիտամին B12 (ցիանկոբալամին, կոբալամին) (Vit B12) երակային արյուն Անեմիաներ
17-OH պրոգեստերոն (17-OH Prog) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Էստրիոլ ազատ (E3-free) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Ազատ բետա Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպին (β-HCG free) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Հղիության հետ կապված պլազմայի A պրոտեին (PAPP-A) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Ազատ տեստոստերոն (TEST-F) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Լյամբլիայի նկատմամբ ընդհանուր IgA/M/G հակամարմիններ (GL IgA/M/G) երակային արյուն Հելիմինթոզներ
Ասկարիդների նկատմամբ IgG հակամարմիններ (ASC IgG) երակային արյուն Հելիմինթոզներ
Դ-դիմեր (D-dim) երակային արյուն Մակարդելիություն
Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպին, ընդհանուր (HCG+beta) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Ազատ պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածին (PSA-F) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Լակտատ (կաթնաթթու) (BL) երակային արյուն Դիաբետիկ մարկերներ
Էպշտեյն-Բարրի վիրուսի կապսիդային հակածնի նկատմամբ IgM իմունոգլոբուլինններ (EBV VCA-IgM) երակային արյուն Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Մեզի ալբումին (միկրոալբումինուրիա) (ALB-T/U) 24-ժամյա մեզ Մեզի կենսաքիմիա
Մեզի ձևավոր տարրերի քանակի որոշում (ըստ Նեչիպորենկոյի) (U-Nechiporenco) մեզ Նեչիպորենկո
Արյան շիճուկի երկաթ (IRON ser.) երակային արյուն Միկրոտարրեր
Տոքսոպլազմա Գոնդիի նկատմամբ IgM հակամարմիններ (Toxo IgM) երակային արյուն Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Տոքսոպլազմա Գոնդիի նկատմամբ IgG հակամարմիններ (Toxo IgG) Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Քլամիդիա տրախոմատիսի նկատմամբ IgG հակամարմիններ (Chl. Тr. IgG) երակային արյուն Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Քլամիդիա Տրախոմատիսի նկատմամբ IgM հակամարմիններ (Chl. Тr. IgA) երակային արյուն Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Հելիոբակտերի նկատմամբ IgG դասի հակամարմիններ (HB IgG) երակային արյուն Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմիններ (CMV IgM) երակային արյուն Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմիններ (CMV IgG) երակային արյուն Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ
Արյան խմբային պատկանելիություն (АВՕ) երակային արյուն Արյան խմբային պատկանելիություն
() Մեզի ընդհանուր
Մեզում բյուրեղներ և աղեր (UCS) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի միկրոսկոպիա
Մեզում գլանակներ (ցիլինդրներ) (UC) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի միկրոսկոպիա
Մեզում էպիթելիալ բջիջներ (UEC) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի միկրոսկոպիա
Մեզում լեյկոցիտներ (UL) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզում էրիթրոցիտներ (UE) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզում նիտրիտներ (UN) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզում կետոններ (UKB) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզում ուրոբիլինոգեն (UU) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզում բիլիռուբին (UB) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզում գլյուկոզ (UG) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզում սպիտակուց (UP) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզի ռեակցիա (թթվայնություն) (UPH) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Մեզի տեսակարար կշիռ (USG) առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին Մեզի ընդհանուր
Հեմատոկրիտ (HCT) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Հեմոգլոբին (HBG) արյուն Արյան ընդհանուր
Էրիթրոցիտներ (արյան կարմիր գնդիկներ) (RBC) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Թրոմբոցիտներ (արյան թիթեղիկներ) (PLT) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Լիմֆոցիտներ (LYM) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Մոնոցիտներ (MNC) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Բազոֆիլներ (BASO) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Էոզինոֆիլներ (EOS) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Նեյտրոֆիլներ (NEU) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Լեյկոցիտներ (արյան սպիտակ գնդիկներ) (WBC) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Սոմատոտրոպ հորմոն (Աճը խթանող հորմոն) (hGH (STH)) երակային արյուն Հիպոֆիզ
Հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածին (HBsAg) երակային արյուն Վիրուսային հեպատիտներ
Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 72-4 (СА 72-4) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 125 (СА 125) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 15-3 (СА 15-3) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Սեռական հորմոնները կապող գլոբուլին (SHBG) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Էստրադիոլ (E2) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Կորտիզոլ (հիդրոկորտիզոն) (CORT) երակային արյուն Հիպոֆիզ-մակերիկամներ
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն (ACTH) երակային արյուն Հիպոֆիզ-մակերիկամներ
Լիպազ (LIP) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Ռևմատոիդ գործոն (RF) երակային արյուն Սուր փուլի սպիտակուցներ
Հակաստրեպտոլիզին Օ (ASO) երակային արյուն Սուր փուլի սպիտակուցներ
C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP) երակային արյուն Սուր փուլի սպիտակուցներ
Պրոգեստերոն (Prog) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Լյուտեինացնող հորմոն (LH) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Ֆոլիկուլխթանիչ հորմոն (FSH) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Պարաթիրոիդ հորմոն (պարատհորմոն) (PTH) երակային արյուն Կալցիում/ֆոսֆորի փոխանակություն
Անօրգանական ֆոսֆոր (ֆոսֆատ) (Phos) երակային արյուն Կալցիում/ֆոսֆորի փոխանակություն
Մագնեզիում (Мg) երակային արյուն Միկրոտարրեր
Իոնական կալցիում (Ca++) երակային արյուն Կալցիում/ֆոսֆորի փոխանակություն
Քլորիդ (իոնական քլոր) (Сl-) երակային արյուն Միկրոտարրեր
Իոնական նատրիում (Na+) երակային արյուն Միկրոտարրեր
Իոնական կալիում (К+) երակային արյուն Միկրոտարրեր
Պրոլակտին (PRL) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Ալֆա-ամիլազ (AMY) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Պանկրեատիկ ալֆա-ամիլազ (AMY-P) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Դիհիդրոտեստոստերոն (DHT) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Դեհիդրոէպիանդրոստերոնի սուլֆատ (DHEA-S) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT) երակային արյուն Մակարդելիություն
Էրիթրոցիտների նստման արագություն (ESR) երակային արյուն Արյան ընդհանուր
Տեստոստերոն (TEST) երակային արյուն Սեռական ֆունկցիա
Ալֆաֆետոպրոտեին (AFP) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Կարցինոէմբրիոնային հակածին (CEA) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Ֆիբրինոգեն (FG) երակային արյուն Մակարդելիություն
Թրոմբինային ժամանակ (TT) երակային արյուն Մակարդելիություն
Ինսուլին (INS) երակային արյուն Դիաբետիկ մարկերներ
Ց պեպտիդ (C-PEP) Դիաբետիկ մարկերներ
Տրոպոնին T (Tn-T) երակային արյուն Կարդիոսպեցիֆիկ
Կրեատինկինազ-MB (CK-MB) երակային արյուն Կարդիոսպեցիֆիկ
Կրեատինկինազ (CK) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Թթվային ֆոսֆատազ (ACP) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Լակտատդեհիդրոգենազ (LDH) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Միզաթթու (UA) երակային արյուն, մեզ Ազոտային նյութեր
Կրեատինին (CREA) երակային արյուն, մեզ (միանգամյա, օրական) Ազոտային նյութեր
Միզանյութ (UREA) երակային արյուն, մեզ (միանգամյա, օրական) Ազոտային նյութեր
Ընդհանուր պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածին (PSA-T) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Իմունոգլոբուլին E (IgE) երակային արյուն Ալերգոլոգիա
Ալբումինն արյան շիճուկում (ALB) երակային արյուն Սուբստրատներ
Ընդհանուր սպիտակուց, արյան շիճուկ (TP ser.) Սուբստրատներ
Ուղղակի (կապված) բիլիռուբին (BIL-D) երակային արյուն Սուբստրատներ
Ընդհանուր բիլիռուբին (BIL-T) երակային արյուն Սուբստրատներ
Ասպարտատամինոտրանսֆերազ (AST) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Ալանինամինոտրանսֆերազ (ALT) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Կալցիտոնին (CT) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Հիմնային ֆոսֆատազ (ALP) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Գամա-գլյուտամիլտրանսֆերազ (GGT) երակային արյուն Ֆերմենտներ
Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 19-9 (СА 19-9) երակային արյուն Օնկամարկերներ
Պրոթրոմբինային ժամանակ, գործակից և ՄՆԳ (PT, PI, INR) երակային արյուն Մակարդելիություն
Ընդհանուր կալցիում (Ca-T) երակային արյուն Կալցիում/ֆոսֆորի փոխանակություն
Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ (Anti-TG) երակային արյուն Վահանագեղձի գործունեություն
Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմիններ (anti-TPO) երակային արյուն Վահանագեղձի գործունեություն
Բարձր խտության լիպոպրոտեինների խոլեսթերոլ (HDL-CHOL) երակային արյուն Լիպիդային պրոֆիլ
Ցածր խտության լիպոպրոտեինների խոլեսթերին (LDL-CHOL) երակային արյուն Լիպիդային պրոֆիլ
Տրիգլիցերիդներ (TRIG) երակային արյուն Լիպիդային պրոֆիլ
Ընդհանուր խոլեսթերին (խոլեսթերոլ) (CHOL) երակային արյուն Լիպիդային պրոֆիլ
Թիրեոգլոբուլին (TG) երակային արյուն Վահանագեղձի գործունեություն
Ազատ թիրոքսին (FT4 (Т4 free)) երակային արյուն Վահանագեղձի գործունեություն
Ընդհանուր թիրոքսին (T4) երակային արյուն Վահանագեղձի գործունեություն
Թիրեոտրոպ (թիրեոխթանիչ) հորմոն (TSH) երակային արյուն Վահանագեղձի գործունեություն
Ազատ տրիյոդթիրոնին (եռյոդթիրոնին) (FT3) երակային արյուն Վահանագեղձի գործունեություն
Ընդհանուր տրիյոդթիրոնին (եռյոդթիրոնին) (T3) երակային արյուն Վահանագեղձի գործունեություն
Ֆրուկոզամին (FA) երակային արյուն Դիաբետիկ մարկերներ
Գլյուկոզ, երակ. արյուն (GLUC) երակային արյուն Դիաբետիկ մարկերներ
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին (Գլիկոհեմոգլոբին) (HbA1c) երակային արյուն (EDTA) Դիաբետիկ մարկերներ

Ազոտային նյութեր

Թեստեր Կրեատինին (արյան մեջ) (Creatinine)
Միզաթթու (արյան մեջ) (Uric acid, UA)
Միզանյութ (արյան մեջ) (Urea)

Ալերգոլոգիա

Թեստեր Իմունոգլոբուլին E (IgE)

Անեմիաներ

Թեստեր Վիտամին B12 (Vitamin B12, Vit B12)
Ֆերիտին (Ferritin)
Ֆոլաթթու (Foliate)

Արյան ընդհանուր

Թեստեր Բազոֆիլներ (Basophils, BASO)
Էոզինոֆիլներ (Eosinophils, EOS)
Էրիթրոցիտներ (Erythrocytes, RBC)
Էրիթրոցիտների նստման արագություն (ESR)
Թրոմբոցիտներ (Thrombocytes, PLT)
Լեյկոցիտներ (White Blood Cells, WBC)
Լիմֆոցիտներ (Lymphocytes, LYM)
Հեմատոկրիտ (Hematocrit, HCT)
Հեմոգլոբին (Hemoglobin, HBG)
Մոնոցիտներ (Monocytes, MNC)
Նեյտրոֆիլներ (Neutrophils, NEU)

Արյան խմբային պատկանելիություն

Թեստեր Արյան խումբ (Blood group, АВ0)

Դիաբետիկ մարկերներ

Թեստեր C պեպտիդ (C-Peptide)
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին (Glycated Hemoglobin, HbA1c)
Գլյուկոզ (մեզ)
Գլյուկոզ, երակ. արյուն (Glucose)
Ինսուլին (Insulin)
Լակտատ (կաթնաթթու) (Lactate)
Ֆրուկոզամին (Fructosamine)

Լիպիդային պրոֆիլ

Թեստեր Բարձր խտության լիպոպրոտեինների խոլեսթերոլ (HDL Cholesterol)
Ընդհանուր խոլեսթերոլ (Cholesterol total)
Տրիգլիցերիդներ (Triglycerides)
Ցածր խտության լիպոպրոտեինների խոլեսթերին (LDL Cholesterol)

Կալցիում/ֆոսֆորի փոխանակություն

Թեստեր Ընդհանուր կալցիում (Calcium total, Ca)
Կալցիում իոնական (Calcium ionized, Ca++)
Պարատհորմոն (Parathyroid hormone, PTH)
Վիտամին D (Vitamin D total, 25(OH)D)
Ֆոսֆոր անօրգանական (Phosphorus, P)

Կարդիոսպեցիֆիկ

Թեստեր Կրեատինկինազ-МВ (Creatine Kinase-MB, CK-MB)
Տրոպոնին T բարձր զգայունության (Troponin-T hs STAT)

Հելիմինթոզներ

Թեստեր Ասկարիդների նկատմամբ IgG հակամարմիններ (Ascaris lumbricoides IgG)
Լյամբլիայի նկատմամբ ընդհանուր IgA, IgM, IgG հակամարմիններ (Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG)

Հիպոֆիզ

Թեստեր Սոմատոտրոպ հորմոն (Human Growth Hormone, hGH)

Հիպոֆիզ-մակերիկամներ

Թեստեր Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH)
Կորտիզոլ (Cortisol, CORT)

Մակարդելիություն

Թեստեր D-դիմեր (D-dimer)
Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT)
Թրոմբինային ժամանակ (Thrombin Time, TT)
Պրոթրոմբինային ժամանակ, գործակից և ՄՆԳ (Prothrombin time, Index, INR)
Ֆիբրինոգեն (Fibrinogen, FG)

Մեզի ընդհանուր

Թեստեր Մեզի ռեակցիա (Urine pH, UPH)
Մեզի տեսակարար կշիռ (Urine specific gravity, USG)
Մեզում բիլիռուբին (Urine bilirubin, UB)
Մեզում գլյուկոզ (Urine glucosae, UG)
Մեզում էրիթրոցիտներ (Urine Erythrocytes, UE)
Մեզում լեյկոցիտներ (Urine Leukocytes, UL)
Մեզում կետոնային մարմիններ (Urine Ketone Body, UKB)
Մեզում հեմոգլոբին
Մեզում նիտրիտներ (Urine Nitrites, UN)
Մեզում ուրոբիլինոգեն (Urine urobilirubinogen, UU)
Մեզում սպիտակուց (Urine protein, UP)

Մեզի կենսաքիմիա

Թեստեր Մեզում ալբումին (միկրոալբումինուրիա) (ALB-T)

Մեզի միկրոսկոպիա

Թեստեր Մեզում բյուրեղներ և աղեր (Urine Crystals and Salts)
Մեզում էպիթելիալ բջիջներ (Urine Epithelial Cells)
Մեզում ցիլինդրներ (Urinary cylinders)

Միկրոտարրեր

Թեստեր Երկաթ, արյան շիճուկ (Fe serum, Iron serum)
Իոնական կալիում (Potassium, К+)
Մագնեզիում (Magnesium, Мg)
Նատրիում (Sodium, Na+)
Քլոր (Chloride, Сl-)

Նեչիպորենկո

Թեստեր Մեզի ձևավոր տարրերի քանակի որոշում (ըստ Նեչիպորենկոյի)

Սեռական ֆունկցիա

Թեստեր 17-OH պրոգեստերոն (17-OH progesterone, 17-OH Prog)
Ազատ էստրիոլ (Е3, Estriol free)
Ազատ տեստոստերոն (Free Testosterone, TEST-F)
Դեհիդրոէպիանդրոստերոնի սուլֆատ (Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S)
Դիհիդրոտեստոստերոն (Dihydrotestosterone, DHT)
Էստրադիոլ (Estradiol, E2)
Լյուտեինացնող հորմոն (Luteinizing hormone, LH)
Հղիության հետ կապված պլազմայի A պրոտեին (Pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A)
Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպին, ընդհանուր (Human Chorionic Gonadotropine, HCG)
Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպինի ազատ բետա ենթամիավոր (β-HCG free)
Պրոգեստերոն (Progesterone, Prog)
Պրոլակտին (Prolactin, PRL)
Սեռական հորմոնները կապող գլոբուլին (Sex hormone-binding globulin, SHBG)
Տեստոստերոն (Testosterone, TEST)
Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն (Follicle stimulating hormone, FSH)

Սուբստրատներ

Թեստեր Ալբումին (արյան մեջ) (Albumin, ALB)
Ընդհանուր բիլիռուբին (Bilirubin total, Bil-T)
Ընդհանուր սպիտակուց (արյան մեջ) (Total Protein, TP)
Ուղղակի (կապված) բիլիռուբին (Bilirubin direct, Bil-D)

Սուր փուլի սպիտակուցներ

Թեստեր C-ռեակտիվ սպիտակուց (C-reactive protein, CRP)
Հակաստրեպտոլիզին Օ (Anti-streptolysin O, ASO)
Ռևմատոիդ գործոն (Rheumatoid factor, RF)

Վահանագեղձի գործունեություն

Թեստեր Ազատ թիրոքսին (FreeThyroxine, FT4)
Ազատ տրիյոդթիրոնին (Free Triiodthyronine, FT3)
Ընդհանուր թիրոքսին (Total Thyroxine, T4)
Ընդհանուր տրիյոդթիրոնին (Total Triiodthyronine, T3)
Թիրեոգլոբուլին (Thyroglobulin, Tg)
Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ (Anti-Thyroglobulin Antibodies, Anti-TG)
Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմիններ (Anti-thyroid peroxidase,anti-TPO)
Թիրեոտրոպ հորմոն (Thyroid Stimulating Hormone, TSH)

Վարակների նկատմամբ իմունոգլոբուլիններ

Թեստեր Chlamydia trachomatis-ի նկատմամբ IgG դասի հակամարմիններ (Chlamydia tr. IgG)
Chlamydia trachomatis-ի նկատմամբ IgМ դասի հակամարմիններ (Chlamydia tr. IgМ)
Helicobacter pylori-ի նկատմամբ IgG դասի հակամարմիններ (H.pylori IgG)
SARS-CoV-2 կորոնավիրուս , ՌՆԹ-ի որոշում (ՊՇՌ մեթոդ)
SARS-CoV-2 կորոնավիրուսի նկատմամբ հակամարմիններ, IgM և IgG
Тoxoplasma Gondii-ի նկատմամբ IgG դասի հակամարմիններ (Toxo IgG)
Тoxoplasma gondii-ի նկատմամբ IgM դասի հակամարմիններ (Toxo IgM)
Էպշտեյն-Բարրի վիրուսի կապսիդային հակածնի նկատմամբ IgM իմունոգլոբուլինններ (EBV VCA-IgM)
Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgG դասի հակամարմիններ (CMV IgG)
Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgM դասի հակամարմիններ (CMV IgM)

Վիրուսային հեպատիտներ

Թեստեր Վիրուսային հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածին (HBsAg)

Օնկամարկերներ

Թեստեր Ազատ պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածին (Prostate-specific antigen free, PSA-F)
Ալֆաֆետոպրոտեին (Alfa-Fetoprotein, AFP)
Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին (СА 15-3)
Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 125 (СА 125)
Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 19-9 (СА 19-9)
Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 72-4 (СА 72-4)
Ընդհ. պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածին (Prostate-specific antigen total, PSA-T)
Կալցիտոնին (Calcitonin)
Կարցինոէմբրիոնային հակածին (Carcinoembryonic antigen, CEA)

Ֆերմենտներ

Թեստեր Ալանինամինոտրանսֆերազ (Alanine aminotransferase, ALT)
Ալֆա-ամիլազ պանկրեատիկ (Pancreatic Alpha-amylase, AMY-P)
Ալֆա-ամիլազ, ընդհանուր (Alpha-Amylase, AMY)
Ասպարտատամինոտրանսֆերազ (Aspartate aminotransferase, AST)
Գամա-գլյուտամիլտրանսֆերազ (Gamma-glutamyl transferase, GGT)
Թթվային ֆոսֆատազ (Acid phosphatase, ACP)
Լակտատդեհիդրոգենազ (Lactate dehydrogenase, LDH)
Լիպազ (Lipase, LIP)
Կրեատինկինազ (Creatine kinaze, CK)
Հիմնային ֆոսֆատազ (Alkaline phosphatase, ALP)

Կորոնավիրուս SARS-CoV-2, ՌՆԹ-ի որոշում, որակական, քիթըմպանի և/կամ բերանըմպանի քսուքում

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Coronavirus SARS-CoV-2 RNA detection, qualitative, in nasopharyngeal and/or oropharyngeal smear (SARS-CoV-2 RNA (PCR))
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ քիթըմպանային և (կամ) բերանըմպանային լորձաթաղանթից քսուք
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Խորհուրդ է տրվում կենսանմուշը վերցնել մինչև դեղերի ընդունումը:

Քիթըմպանային և (կամ) բերանըմպանային քսուքի նմուշառմանը նախապատրաստելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալը՝ նմուշառումից առնվազն 6 ժամ առաջ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել բերանըմպանի ողողման կամ իրենցից սփրեյ ներկայացնող դեղամիջոցներ, նմուշառումից անմիջապես առաջ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել ծամոն (մաստակ) կամ շնչառության թարմացման այլ միջոցներ, եթե քթի խոռոչը լցված է լորձով, ապա խորհուրդ է տրվում մինչև նմուշառումը մաքրել քիթը («խնչել»):

SARS-CoV-2 նկատմամբ հակամարմիններ, IgM/IgG

ԱՆԳԼԵՐԵՆ SARS-CoV-2 antibodies, IgM/IgG (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջում: Խորհուրդ է տրվում արյան նմուշառումը կատարել սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 4 ժամ հետո:

Ֆերրիտին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Ferritin (Ferr)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Խորհուրդ է տրվում արյունը հանձնել առավոտյան (ժ. 8-ից մինչև 11-ը), քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումից ոչ պակաս քան 8 ժամ, բայց ոչ շատ քան 14 ժամ առաջ)։ Կարելի է ջուր ընդունել։

Վիտամին D ընդհանուր (25-OH կալցիֆերոլ)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Vitamin D total (25-OH calciferol) (25(OH)D)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Խորհուրդ է տրվում արյունը հանձնել առավոտյան (ժ. 8-ից մինչև 11-ը), քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումից ոչ պակաս քան 8 ժամ, բայց ոչ շատ քան 14 ժամ առաջ)։ Կարելի է ջուր ընդունել։ Նախորդ օրը զերծ մնալ սննդային ծանրաբեռնվածությունից։

Գլյուկոզը մեզում

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Glucose (GLU/U)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան 1-ին մեզ կամ 24-ժամյա մեզ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջում​

Օրական մեզի հավաքման պայմաններ

  • Մեզը հավաքվում է մեկ օրվա ընթացքում։ Առավոտյան առաջին մեզը թափվում է, իսկ 24 ժամվա ընթացքում մեզի մնացած չափաբաժինները հավաքվում է նույն տարայի մեջ, որը այդ ամբողջ օրվա ընթացքում պահպանվում է սառնարանային պայմաններում (+4… +8°С)։
  • Օրական մեզի ամբողջ քանակը հավաքելուց հետո, չափվում է ընդհանուր մեզի ծավալը, որից հետո տարան խառնվում է, որից մինչև 20-30 մլ մեզ դատարկվում է ստերիլ փոքր մեզի տարայի մեջ։ Վերջինս կիպ փակվում է և տեղափոխվում Յունիմեդ բժշկական կենտրոն։
  • Այսպիսով, մեր գրասենյակ փոքր տարայով մեզը բերելուց բացի դուք պետք է տեղեկացնեք նաև օրվա ընթացքում միզած և հավաքված մեզի ընդհանուր ծավալի մասին։

Ֆոլաթթու

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Foliate (Fol)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Խորհուրդ է տրվում արյունը հանձնել առավոտյան (ժ. 8-ից մինչև 11-ը), քաղցած վիճակում (ջուր խմել կարելի է)։ Նախորդ օրը զերծ մնալ սննդային ծանրաբեռնվածությունից։

Վիտամին B12 (ցիանկոբալամին, կոբալամին)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Vitamin B12 (Vit B12)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Խորհուրդ է տրվում արյունը հանձնել առավոտյան (ժ. 8-ից մինչև 11-ը), քաղցած վիճակում։ Նախորդ օրը զերծ մնալ սննդային ծանրաբեռնվածությունից։

17-OH պրոգեստերոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ 17-OH progesterone (17-OH Prog)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Ըստ բժշկի ցուցման կանանց մոտ հետազոտությունը սովորաբար իրականացվում է դաշտանային ցիկլի 3-5-րդ օրերին։ Գլյուկոկորտիկոիդային բուժման դինամիկ հսկողության համար ցանկալի է դեղի ընդունումից հետո թեստը հանձնել ժամանակային միևնույն միջավայրում։

Արյունը ցանկալի է հանձնել առավոտյան (ժամը 08։00-11։00-ի միջակայքում), քաղցած վիճակում։

Էստրիոլ ազատ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Estriol free (E3-free)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 4 ժամ հետո:

Ազատ բետա Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Free beta Human Chorionic Gonadotrophin (β-HCG free)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 4 ժամ հետո:

Հղիության հետ կապված պլազմայի A պրոտեին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Pregnancy-Associated Plasma Protein A (PAPP-A)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 4 ժամ հետո:

Ազատ տեստոստերոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Free Testosterone (TEST-F)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից 8-11 ժամ առաջ (ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ հետո): Այս ընթացքում կարելի է ընդունել ջուր:

Արյունը հանձնելու նախորդ օրը պետք է բացառել սննդային ծանրաբեռնվածությունը:

Լյամբլիայի նկատմամբ ընդհանուր IgA/M/G հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG (GL IgA/M/G)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստման կարիք չի զգացվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել ոչ շուտ, քան սննդի վերջին ընդունումից 4 ժամ անց:

Ասկարիդների նկատմամբ IgG հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Ascaris Lumbricoides IgG (ASC IgG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստման կարիք չի զգացվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել ոչ շուտ, քան սննդի վերջին ընդունումից 4 ժամ անց:

Դ-դիմեր

ԱՆԳԼԵՐԵՆ D-dimer (D-dim)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստման կարիք չի զգացվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել ոչ շուտ, քան սննդի վերջին ընդունումից 4 ժամ անց:

Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպին, ընդհանուր

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Human Chorionic Gonadotropine (HCG+beta)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեթոդի բարձր զգայունությունը թույլ է տալիս հղիությունն ախտորոշել դաշտանի արդեն 1-2-օրյա հետաձգման ժամանակ, սակայն, կախված կանանց մոտ HCG-ի սինթեզման արագության անհատական տարբերություններից, կեղծ-բացասական պատասխաններից խուսափելու համար ավելի ճիշտ է հետազոտությունն իրականացնել դաշտանի հետաձգման 3-5-րդ օրերից ոչ վաղ:

Կասկածելի պատասխան ստանալիս կարիք է զգացվում հետազոտությունը կրկնել 2-3 օր անց: Արտաարգանդային հղիությունը դադարեցնող վիրահատությունից հետո, վիրահատության լիարժեքությունը գնահատելու համար թեստը կարելի է կրկնել միջամտությունից 1-2 օր անց:

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին (ժամը 8:00-11:00 միջակայքում), քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը` ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ուշ, քան 14 ժամ անց: Կարելի է ընդունել ջուր: Հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Ազատ պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Free Prostate-Specific Antigen (PSA-F)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջում: Խորհուրդ է տրվում արյունը հանձնել սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 4 ժամ անց:

Արյան հանձնումը պետք է իրականացնել մինչև շագանակագեղձի մերսումը, մատային ռեկտալ զննումը, տրանսռեկտալ ուլտրաձայնային հետազոտությունը, բիոպսիան, լազերային բուժումը, էրգոմետրիան, ցիստո- և կոլոնոսկոպիան և շագանակագեղձի մեխանիկական ազդեցության այլ միջոցները կամ ոչ վաղ, քան թվարկված միջամտություններից 6-7 օր անց:

Կարևոր է հաշվի առնել, որ PSA-ի մակարդակը կարող է բարձր մնալ շագանակագեղձի բիոպսիայից, պրոստատէկտոմիայից կամ գեղձի մերսումից մինչև 3 շաբաթվա ընթացքում: Ազատ և ընդհանուր PSA-ների մակարդակների հարաբերակցությունը հաշվարկելիս անհրաժեշտ է այս երկու ցուցանիշները չափել լաբորատոր նույն մեթոդով՝ նույն կենսանմուշի համար:

Լակտատ (կաթնաթթու)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Lactate (BL)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Խորհուրդ է տրվում արյունը հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Անհրաժեշտ է արյունը վերցնելուց անմիջապես առաջ բացառել դաստակի կամ ձեռքի ծանրաբեռնվածությունը: Արյունը ցանկալի է վերցնել առանց ժգուտի տեղադրման, կամ անմիջապես ժգուտը դնելուց հետո: Ցենտրիֆուգացումը՝ հնարավորինս արագ, որից հետո անհրաժեշտ է առանձնացնել պլազման արյան ձևավոր տարրերից:

Էպշտեյն-Բարրի վիրուսի կապսիդային հակածնի նկատմամբ IgM իմունոգլոբուլինններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Epstein-Barr Virus Viral Capsid Antigen (EBV VCA-IgM)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիքը չի զգացվում: Այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում արյունը հանձնել սննդի վերջին օգտագործումից 4 ժամ անց:

Մեզի ալբումին (միկրոալբումինուրիա)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Albumin (ALB-T/U)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ 24-ժամյա մեզ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում

Օրական մեզի հավաքումը

  • Մեզը հավաքվում է մեկ օրվա ընթացքում: Առավոտյան մեզի առաջին պորցիան հեռացվում է, իսկ հետագա 24 ժամվա ընթացքում մնացած չափաբաժինները հավաքվում է մեկ տարայի մեջ, որն ամբողջ ընթացքում պահպանվում է սառնարանային պայմաններում (+4…+8°С):
  • Մեզը հավաքելու ավարտին մեզի ծավալը ճշտորեն չափվում է, ամբողջ պարունակությունը խառնվում է, որից որոշակի փոքր քանակություն վերցվում է ստերիլ փոքր տարայով:
  • Հետազոտության բերվում է միայն ստերիլ փոքր տարան, այլ ոչ թե ամբողջ օրվա մեզը: Անհրաժեշտ է նշել նաև օրական մեզի ծավալը (դիուրեզ) միլիլիտրերով:

Մեզի ձևավոր տարրերի քանակի որոշում (ըստ Նեչիպորենկոյի)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Nechiporenko's Urine Test (U-Nechiporenco)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ մեզ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մեզի ընդհանուր և ըստ Նիչեպարենկոյի հետազոտությունների համար անհրաժեշտ է մեզը հանձնել տարբեր օրեր: Հակառակ դեպքում, երկու հետազոտությունների համար առավոտյան մեզի նույն չափաբաժինն օգտագործելիս, հավաքված մեզի ոչ համաչափ խառնված լինելու և արտաքին այլ գործոնների ազդեցության պարագայում հնարավոր է այս երկու հետազոտությունների իրարամերժ արդյունքներ:

Անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները: Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը: Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Արյան շիճուկի երկաթ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Serum Ferrum (Iron) (IRON ser.)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը ցանկալի է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում:

Ճիշտ պատասխաններ ստանալու համար անհրաժեշտ է արյունը հանձնելուց մի քանի օր առաջ դադարեցնել երկաթ պարունակող սննդային հավելումների, դեղերի ընդունումը: Նույն կերպ, արյան շիճուկի երկաթի հետազոտությունը պետք է կազմակերպել արյան փոխներարկման միջոցառումից մի քանի օր անց:

Տոքսոպլազմա Գոնդիի նկատմամբ IgM հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Тoxoplasma Gondii IgM (Toxo IgM)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիքը չի զգացվում:

Տոքսոպլազմա Գոնդիի նկատմամբ IgG հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Тoxoplasma Gondii IgG (Toxo IgG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիքը չի զգացվում:

Քլամիդիա տրախոմատիսի նկատմամբ IgG հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Chlamydia Тrachomatis IgG (Chl. Тr. IgG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիքը չի զգացվում:

Քլամիդիա Տրախոմատիսի նկատմամբ IgM հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Chlamydia Тrachomatis IgM (Chl. Тr. IgA)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիքը չի զգացվում:

Հելիոբակտերի նկատմամբ IgG դասի հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Helicobacter pylori IgG (HB IgG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիքը չի զգացվում:

Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Cytomegalovirus IgM (CMV IgM)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիքը չի զգացվում:

Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Cytomegalovirus IgG (CMV IgG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիքը չի զգացվում:

Արյան խմբային պատկանելիություն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Blood group, АВՕ (АВՕ)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանյութը խորհուրդ է տրվում հանձնել քաղցած վիճակում:

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ()
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզում բյուրեղներ և աղեր

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Crystals and Salts (UCS)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում գլանակներ (ցիլինդրներ)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urinary cylinders (UC)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում էպիթելիալ բջիջներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Epithelial Cells (UEC)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում լեյկոցիտներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Leukocytes (UL)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում էրիթրոցիտներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Erythrocytes (UE)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում նիտրիտներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Nitrites (UN)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում կետոններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Ketone Body (UKB)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում ուրոբիլինոգեն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Urobilirubinogen (UU)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում բիլիռուբին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Bilirubin (UB)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում գլյուկոզ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Glucosae (UG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզում սպիտակուց

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Protein (UP)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզի ռեակցիա (թթվայնություն)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine pH (UPH)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին պորցիաները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Մեզի տեսակարար կշիռ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urine Specific Gravity (USG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ առավոտյան մեզ, երկրորդ չափաբաժին
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեզի ընդհանուր հետազոտության համար անհրաժեշտ է միանվագ օգտագործման տարայում հավաքել առավոտյան մեզի միջին բաժինները:

Մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել այնպիսի մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնք կարող են գունավորել մեզը:

Նույն կերպ, մեզը հանձնելու նախորդ օրը խորհուրդ չի տրվում ընդունել միզամուղներ: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ մեկ օրով միզամուղի ընդունումը դադարեցնելու նպատակահարմարության մասին:

Հեմատոկրիտ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Hematocrit (HCT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Հեմոգլոբին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Hemoglobin (HBG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Էրիթրոցիտներ (արյան կարմիր գնդիկներ)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Erythrocytes, Red Blood Cells (RBC)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Թրոմբոցիտներ (արյան թիթեղիկներ)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Thrombocytes (Blood Clot Cells, Platelets) (PLT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Լիմֆոցիտներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Lymphocytes (LYM)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Մոնոցիտներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Monocytes (MNC)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Բազոֆիլներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Basophils (BASO)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Էոզինոֆիլներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Eosinophils (EOS)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Նեյտրոֆիլներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Neutrophils (NEU)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Լեյկոցիտներ (արյան սպիտակ գնդիկներ)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Leucocytes (White Blood Cells) (WBC)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հնարավորության սահմաններում հետազոտության նախորդ օրը պետք է խուսափել ֆիզիկական և հուզական ծանրաբեռնվածություններից:

Սոմատոտրոպ հորմոն (Աճը խթանող հորմոն)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Human Growth Hormone (Somatotropin, Somatotrop Hormone) (hGH (STH))
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը նախորդող 3 օրերին պետք է բացառել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունները (սպորտային մարզումներ), մեկ օր առաջ՝ ալլոհոլի օգտագործումը և մեկ ժամ առաջ՝ ծխախոտի օգտագործումը:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Կենսանմուշը հանձնելուց անմիջապես առաջ, առնվազն 30 րոպեների ընթացքում հետազոտվողը պետք է գտնվի լիարժեք հանգիստ վիճակում:

Հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Hepatitis B surface Antigen (HBsAg)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը ցանկալի է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում:

Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 72-4

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Carbohydrate (Cancer) Antigen 72-4 (СА 72-4)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Կարևոր է. եթե հետազոտվողը ստանում է մեծ դեղաչափերով բիոտին (> 5 մգ/օր), հետազոտությունը պետք է իրականացնել այս դեղի վերջին ներմուծումից առնվազն 8 ժամ անց:

Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 125

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Carbohydrate (Cancer) Antigen 125 (СА 125)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 15-3

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Carbohydrate (Cancer) Antigen 15-3 (СА 15-3)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Սեռական հորմոնները կապող գլոբուլին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Էստրադիոլ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Estradiol (E2)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտության նախորդ օրը բացառել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունները (մարզումներ) և ծխախոտի օգտագործումը: Կանանց մոտ հետատոզոտությունը կատարվում է դաշտանային ցիկլի 6-7-րդ օրերին, եթե բուժող բժշկի կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Խոլինէսթերազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Cholinesterase (CHE)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել առավոտյան ժամը 8-11 սահմաններում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Կորտիզոլ (հիդրոկորտիզոն)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Cortisol (Hydrocortisone) (CORT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտության նախորդ օրերին պետք է բացառել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը (մարզումներ), մեկ օր առաջ՝ ալկոհոլի ընդունումը, իսկ 1 ժամ առաջ՝ ծխախոտի օգտագործումը:

Հետազոտությանը նախորդող օրերին պետք դադարեցնել նաև որոշ դեղերի ընդունումը՝ գլյուկոկորտիկոիդների սինթետիկ համարժեքներ, էստրոգեններ, օփիոիդներ, պերօրալ հակաբեղմնավորիչներ:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Adrenocorticotropic Hormone (ACTH)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտության նախորդ օրերին պետք է բացառել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը (մարզումներ), մեկ օր առաջ՝ ալկոհոլի ընդունումը, իսկ 1 ժամ առաջ՝ ծխախոտի օգտագործումը: Կանանց մոտ հետազոտությունը կատարվում է դաշտանային ցիկլի 6-7-րդ օրերին, եթե բուժող բժշկի կողմից այլ ժամկետներ չեն սահմանվել: Նախընտրելի է արյունը հանձնել վաղ առավոտյան ժամերին, եթե էնդոկրինոլոգի կողմից հատուկ ցուցումներ չկան:

Ուշ երեկոյան ժամերին իրականացված հետազոտությունը կարող է օգտակար դառնալ Կուշինգի համախտանիշն ախտորոշելիս: Ժամանակի ընթացքում հետազոտության արդյունքները համեմատելիս անհրաժեշտ է նկատի ունենալ օրվա նույն ժամերին վերցված արյան հետազոտությունների պատասխանները:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Լիպազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Lipase (LIP)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ռևմատոիդ գործոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Rheumatoid Factor (RF)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հակաստրեպտոլիզին Օ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Anti-streptolysin O (ASO)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել նստած կամ պառկած դիրքում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

C-ռեակտիվ սպիտակուց

ԱՆԳԼԵՐԵՆ C-reactive protein (CRP)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Պրոգեստերոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Progesterone (Prog)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությունը կատարվում է դաշտանային ցիկլի 22-23-րդ օրերին, եթե բուժող բժշկի կողմից այլ ժամկետներ չեն սահմանվել:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել նստած կամ պառկած դիրքում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Առավոտյան ժամերին արյունը հանձնելու անհնարինության դեպքում պետք է զերծ մնած սննդի օգտագործումից վերջին 6 ժամվա ընթացքում, մինչ այդ բացառելով ճարպային սննդատեսակների ընդունումը:

Լյուտեինացնող հորմոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Luteinizing Hormone (LH)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը հանձնելուց 3 օր առաջ անհրաժեշտ է բացառել ֆիզիկական լարվածությունը, իսկ 1 ժամ առաջ՝ ծխախոտի օգտագործումը: Արյան կենսանմուշը վերցնելուց անմիջապես առաջ հետազոտվողը պետք է գտնվի հանգիստ պայմաններում:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել նստած կամ պառկած դիրքում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Հետազոտությունը կատարվում է դաշտանային ցիկլի 6-7-րդ օրերին, եթե բուժող բժշկի կողմից այլ ժամկետներ չեն սահմանվել: Անկանոն օվուլյատոր ցիկլերի դեպքում ցիկլի օվուլյարությունը որոշելու համար LH-ի հետազոտությունը պետք է կատարել ենթադրվող ցիկլի 8-18-րդ օրերին՝ յուրաքանչյուր օր:

Ելնելով LH-ի և ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնի սեկրեցիայի պուլսացվող բնույթից, ցանկալի է այս երկու հետազոտությունները կատարել արյան երեք նմուշների միջոցով՝ 30 րոպեանոց ինտերվալներով:

Ֆոլիկուլխթանիչ հորմոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Follicle Stimulating Hormone (FSH)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությունը կատարվում է դաշտանային ցիկլի 6-7-րդ օրերին, եթե բուժող բժշկի կողմից այլ ժամկետներ չեն սահմանվել:

Արյունը հանձնելուց 3 օր առաջ անհրաժեշտ է բացառել ֆիզիկական լարվածությունը, իսկ 1 ժամ առաջ՝ ծխախոտի օգտագործումը: Արյան կենսանմուշը վերցնելուց անմիջապես առաջ հետազոտվողը պետք է գտնվի հանգիստ պայմաններում:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել նստած կամ պառկած դիրքում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ելնելով FSH-ի և լյուտեինացնող հորմոնի սեկրեցիայի պուլսացվող բնույթից, ցանկալի է այս երկու հետազոտությունները կատարել արյան երեք նմուշների միջոցով՝ 30 րոպեանոց ինտերվալներով:

Պարաթիրոիդ հորմոն (պարատհորմոն)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Parathyroid hormone (PTH)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը հանձնելուց մինչև 3 օրվա ընթացքում պետք է բառացել մարզումները, մեկ օր առաջ՝ ալկոհոլի օգտագործումը, իսկ մեկ ժամ առաջ՝ ծխախոտի օգտագործումը:

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ անց): Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Պացիենտը պետք է գտնվի լիարժեք հանգիստ վիճակում կենսանմուշը հանձնելուց առաջ 30 րոպեի ընթացքում:

Անօրգանական ֆոսֆոր (ֆոսֆատ)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Phosphorus Inorganic (Phosphate) (Phos)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Մագնեզիում

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Magnesium (Мg)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Իոնական կալցիում

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Calcium Ionized (Ca++)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում, սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ քաղցր): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով:

Քլորիդ (իոնական քլոր)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Chloride (Сl-)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Իոնական նատրիում

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Sodium Inoized (Na+)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Իոնական կալիում

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Potassium Ionized (К+)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Պրոլակտին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Prolactin (PRL)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությունից մեկ օր առաջ բացառել սեռական հարաբերությունները և ջերմային ազդեցությունները (շոգեբաղնիք), իսկ 1 ժամ առաջ՝ ծխախոտը: Քանի որ պրոլակտինի մակարդակի վրա մեծ ազդեցություն են թողնում սթրեսային վիճակները, ցանկալի է բացառել արդյունքների վրա ազդող ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունները (վազք, մարզումներ և այլն), հուզումները:

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում, սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ քաղցր): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով:

Արյունը հանձնելուց անմիջապես առաջ անհրաժեշտ է հանգստանալ 10-15 րոպե:

Ալֆա-ամիլազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Alpha-Amylase (AMY)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Պանկրեատիկ ալֆա-ամիլազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Pancreatic Alpha-amylase (AMY-P)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Դիհիդրոտեստոստերոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Dihydrotestosterone (DHT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը` ոչ պակաս, քան 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ անց): Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Դեհիդրոէպիանդրոստերոնի սուլֆատ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը` ոչ պակաս, քան 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ անց): Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումից պետք է անցած լինի ոչ պակաս, քան 8, սակայն ոչ ավելի, քան 14 ժամ: Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը պետք է խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Էրիթրոցիտների նստման արագություն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Խորհուրդ է տրվում արյան կենսանմուշը հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից ոչ պակաս, քան 8 ժամ հետո:

Տեստոստերոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Testosterone (TEST)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը հանձնելու նախորդ օրը պետք է բացառել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունները (սպորտային մարզումներ) և ծխախոտի օգտագործումը: Կանանց մոտ հետազոտությունը պետք է իրականացնել դաշտանային ցիկլի 3-7-րդ օրերին, եթե բուժող բժշկի կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ անց): Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ալֆաֆետոպրոտեին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Alfa-Fetoprotein (AFP)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ անց) : Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Կարցինոէմբրիոնային հակածին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Carcinoembryonic Аntigen (CEA)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ անց) : Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ֆիբրինոգեն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Fibrinogen (FG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ անց): Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Թրոմբինային ժամանակ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Thrombin Time (TT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումից պետք է անցած լինի ոչ պակաս, քան 8 ժամ:

Պրոինսուլին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Proinsulin (PROINS)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ անց) : Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ինսուլին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Insulin (INS)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը հանձնելու նախորդ օրը պարտադիր կերպով բացառել ալկոհոլի ընդունումը, իսկ 1 ժամ առաջ՝ ծխախոտի ընդունումը:

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ անց) : Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ց պեպտիդ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ C-Peptide (C-PEP)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը հանձնելու նախորդ օրը պարտադիր կերպով բացառել ալկոհոլի ընդունումը, իսկ 1 ժամ առաջ՝ ծխախոտի ընդունումը:

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, պարտադիր քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ անց) : Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Տրոպոնին T

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Troponin-T hs (Tn-T)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Կրեատինկինազ-MB

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Creatine Kinase-MB (CK-MB)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Կրեատինկինազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Creatine Kinaze (CK)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Թթվային ֆոսֆատազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Acid phosphatase (ACP)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Լակտատդեհիդրոգենազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Lactate dehydrogenase (LDH)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Միզաթթու

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Uric acid (UA)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն, մեզ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամը 08:00 - 11:00 սահմաններում, քաղցած վիճակում: Խորհուրդ է տրվում հետազոտվել սննդի վերջին ընդունումից ոչ շուտ, քան 8 ժամ և ոչ ուշ, քան 14 ժամ հետո, այս ընթացքում ընդունելով միայն ջուր: Հետազոտման նախորդ օրը խորհորդ է տրվում նաև զերծ մնալ սննդային և ֆիզիկական բեռնվածությունից:

Հետազոտությունից մի քանի օր առաջ անհրաժեշտ է զերծ մնալ ցածրպուրինային դիետայից, խուսափել ալկոհոլի օգտագործումից: Հակառակ դեպքում պետք է այդ մասին տեղեկացնել բուժող բժշկին և Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոնի անձնակազմին:

Կրեատինին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Creatinine (CREA)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն, մեզ (միանգամյա, օրական)
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամը 08:00 - 11:00 սահմաններում, քաղցած վիճակում: Խորհուրդ է տրվում հետազոտվել սննդի վերջին ընդունումից ոչ շուտ, քան 8 ժամ և ոչ ուշ, քան 14 ժամ հետո, այս ընթացքում ընդունելով միայն ջուր: Հետազոտման նախորդ օրը խորհորդ է տրվում նաև զերծ մնալ սննդային և ֆիզիկական բեռնվածությունից:

Միզանյութ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Urea (UREA)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն, մեզ (միանգամյա, օրական)
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամը 08:00-11:00 սահմաններում, քաղցած վիճակում: Խորհուրդ է տրվում հետազոտվել սննդի վերջին ընդունումից ոչ շուտ, քան 8 ժամ և ոչ ուշ, քան 14 ժամ հետո, այս ընթացքում ընդունելով միայն ջուր: Հետազոտման նախորդ օրը խորհորդ է տրվում նաև զերծ մնալ սննդային և ֆիզիկական բեռնվածությունից:

Ընդհանուր պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Prostate-Specific Antigen, Total (PSA-T)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Արյան հանձնումը պետք է իրականացնել մինչև շագանակագեղձի մերսումը, մատային ռեկտալ զննումը, տրանսռեկտալ ուլտրաձայնային հետազոտությունը, բիոպսիան, լազերային բուժումը, էրգոմետրիան, ցիստո- և կոլոնոսկոպիան և շագանակագեղձի մեխանիկական ազդեցության այլ միջոցները կամ ոչ վաղ, քան թվարկված միջամտություններից 6-7 օր անց:

Իմունոգլոբուլին E

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Immunoglobulin E (IgE)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիք չկա: Բժշկի կողմից նշանակված հակահիստամինային դեղերի ընդունումն ընդհատել պետք չէ:

Ալբումինն արյան շիճուկում

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Albumin Serrum (ALB)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Ընդհանուր սպիտակուց, արյան շիճուկ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Total Protein, serrum (TP ser.)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Ուղղակի (կապված) բիլիռուբին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Bilirubin Direct (BIL-D)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Ընդհանուր բիլիռուբին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Bilirubin Total (BIL-T)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Ասպարտատամինոտրանսֆերազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Aspartate Аminotransferase (AST)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Ալանինամինոտրանսֆերազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Alanine Aminotransferase (ALT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Կալցիտոնին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Calcitonin (CT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը հանձնելու նախորդող օրերին խորհուրդ է տրվում բացառել հուզական սթրեսը, ծանր ֆիզիկական լարվածությունը: Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան, խիստ քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումից 2-12 ժամ անց): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով:

Անմիջապես արյունը հանձնելուց առաջ 30 րոպեի ընթացքում հետազոտվողը պետք է գտնվի հանգիստ վիճակում:

Հիմնային ֆոսֆատազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Alkaline Phosphatase (ALP)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Գամա-գլյուտամիլտրանսֆերազ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 19-9

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Carbohydrate (Cancer) Аntigen 19-9 (СА 19-9)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ առաջ (ցանկալի է 12 ժամ առաջ): Հյութ, սուրճ, թեյ (առավել ևս՝ քաղցր) չի կարելի: Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով:

Պրոթրոմբինային ժամանակ, գործակից և ՄՆԳ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Prothrombin time, Prothrombin Index, INR (PT, PI, INR)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Ընդհանուր կալցիում

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Calcium Тotal (Ca-T)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Anti-thyroglobulin antibodies (Anti-TG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմիններ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Anti-Тhyroid Peroxidase Аntibodies (anti-TPO)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Բարձր խտության լիպոպրոտեինների խոլեսթերոլ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ High-Density Lipoprotein - Cholesterol (HDL-CHOL)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Ցածր խտության լիպոպրոտեինների խոլեսթերին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Low-Density Lipoprotein - Cholesterol (LDL-CHOL)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Տրիգլիցերիդներ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Triglycerides (TRIG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Ընդհանուր խոլեսթերին (խոլեսթերոլ)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Cholesterol Тotal (CHOL)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Թիրեոգլոբուլին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Thyroglobulin (TG)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությունը պետք է իրականացնել մինչև վահանագեղձի սքենավորումը կամ բիոպսիան: Բուժման վերահսկման համար՝ ոչ ավելի վաղ, քան վիրահատությունից կամ 131I-բուժումից 6 շաբաթ անց:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Ազատ թիրոքսին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Free Thyroxine (FT4 (Т4 free))
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությունից 1 ամիս առաջ էնդոկրինոլոգի թույլտվությամբ անհրաժեշտ է բացառել վահանագեղձի հորմոնների ընդունումը: Հետազոտությունից 2-3 օր առաջ անհրաժեշտ է բացառել նաև 131I և 99mTс, ինչպեես նաև յոդ պարունակող դեղերի ընդունումը: Արյան փորձանմուշը պետք է վերցնել ռենտգենոկոնտրաստային հետազոտությունից առաջ:

Հետազոտությունը նախորդող օրը պետք է բացառել մարմնամարզումները, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և սթրեսը: Անմիջապես արյունը հանձնելուց առաջ պացիենտը շուրջ 30 րոպե պետք է գտնվի հանգիստ վիճակում:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Ընդհանուր թիրոքսին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Total Thyroxine (T4)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությունից 1 ամիս առաջ էնդոկրինոլոգի թույլտվությամբ անհրաժեշտ է բացառել վահանաձև գեղձի հորմոնների ընդունումը:

Հետազոտությունից 2-3 օր առաջ անհրաժեշտ է բացառել նաև 131I և 99mTс, ինչպեես նաև յոդ պարունակող դեղերի ընդունումը: Արյան փորձանմուշը պետք է վերցնել ռենտգենոկոնտրաստային հետազոտությունից առաջ:

Հետազոտությունը նախորդող օրը պետք է բացառել մարմնամարզումները, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և սթրեսը: Անմիջապես արյունը հանձնելուց առաջ պացիենտը շուրջ 30 րոպե պետք է գտնվի հանգիստ վիճակում:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Թիրեոտրոպ (թիրեոխթանիչ) հորմոն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտության նախորդ օրը պետք է բացառել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը (օրինակ՝ սպորտային պարապմունքներ), ալկոհոլի ընդունումը և ծխախոտի օգտագործումը: Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Ազատ տրիյոդթիրոնին (եռյոդթիրոնին)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Free Triiodthyronine (FT3)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությունից 1 ամիս առաջ էնդոկրինոլոգի թույլտվությամբ անհրաժեշտ է բացառել վահանագեղձի հորմոնների ընդունումը: Հետազոտությունից 2-3 օր առաջ անհրաժեշտ է բացառել նաև 131I և 99mTс, ինչպեես նաև յոդ պարունակող դեղերի ընդունումը: Արյան փորձանմուշը պետք է վերցնել ռենտգենոկոնտրաստային հետազոտությունից առաջ:

Հետազոտությունը նախորդող օրը պետք է բացառել մարմնամարզումները, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և սթրեսը: Անմիջապես արյունը հանձնելուց առաջ պացիենտը պետք է գտնվի հանգիստ վիճակում:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Ընդհանուր տրիյոդթիրոնին (եռյոդթիրոնին)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Total Triiodthyronine (T3)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հետազոտությունից 1 ամիս առաջ էնդոկրինոլոգի թույլտվությամբ անհրաժեշտ է բացառել վահանագեղձի հորմոնների ընդունումը: Հետազոտությունից 2-3 օր առաջ անհրաժեշտ է բացառել նաև 131I և 99mTс, ինչպեես նաև յոդ պարունակող դեղերի ընդունումը: Արյան փորձանմուշը պետք է վերցնել ռենտգենոկոնտրաստային հետազոտությունից առաջ:

Հետազոտությունը նախորդող օրը պետք է բացառել մարմնամարզումները, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և սթրեսը: Անմիջապես արյունը հանձնելուց առաջ պացիենտը պետք է գտնվի հանգիստ վիճակում:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Ֆրուկոզամին

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Fructosamine (FA)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Արյունը հանձնել առավոտյան ժամը 08:00 - 11:00 սահմաններում, քաղցած վիճակում: Խորհուրդ է տրվում հետազոտվել սննդի վերջին ընդունումից ոչ շուտ, քան 8 ժամ և ոչ ուշ, քան 14 ժամ հետո, այս ընթացքում ընդունելով միայն ջուր: Հետազոտման նախորդ օրը խորհորդ է տրվում նաև զերծ մնալ սննդային գերբեռնվածությունից:

Գլյուկոզ, երակ. արյուն

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Glucose serrum (GLUC)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Անհրաժեշտ է արյունը հանձնել առավոտյան ժամը 08:00 - 11:00 սահմաններում, քաղցած վիճակում: Խորհուրդ է տրվում հետազոտվել սննդի վերջին ընդունումից ոչ շուտ, քան 8 ժամ և ոչ ուշ, քան 14 ժամ հետո, այս ընթացքում ընդունելով միայն ջուր: Հետազոտման նախորդ օրը խորհորդ է տրվում նաև զերծ մնալ սննդային գերբեռնվածությունից:

Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին (Գլիկոհեմոգլոբին)

ԱՆԳԼԵՐԵՆ Glycated Hemoglobin (HbA1c)
ԿԵՆՍԱՆՄՈՒՇ երակային արյուն (EDTA)
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Առանձնահատուկ նախապատրաստում չի պահանջում

Տարածել այս էջը