Դ-դիմեր (D-dim)


Ընդհանուր տեղեկություններ

D-դիմերը հանդիսանում է թրոմբառաջացման և ֆիբրինոլիզի մարկեր:

D-դիմերի (D-dimer) մակարդակը կարող է բարձրանալ մակարդելիության ակտիվացմամբ ընթացքող բազմաթիվ վիճակների ժամանակ՝ տարածուն ներանոթային մակարդման համախտանիշ (ДВС), խորանիստ երակների թրոմբոզ, թոքային թրոմբոէմբոլիա, վիրահատական մեծ միջամտությունների ժամանակ հյուսվածքների տարածուն վնասում, սրտային անբավարարություն, վարակներ, բորբոքումներ, նորագոյացություններ և այլն:

Չնայած հետազոտություն սահմանափակ սպեցիֆիկությանը, D-դիմերի որոշումը մակարդելիության և ֆիբրինոլիզի մյուս գործոնների համեմատ ունի մի շարք առավելություններ, քանի որ D-դիմերն առաջանում է միայն այն դեպքում, երբ առկա են երկու պրոցեսները միաժամանակ: Օրինակ, D-դիմերի մակարդակը չի փոփոխվում առաջնային ֆիբրինոլիզի, դիսֆիբրինոգենեմիաների ժամանակ:

D-դիմերի մակարդակի վրա կարող են ազդել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են թրոմբի մեծությունը, կլինիկական նշաններն ի հայտ գալուց հետո հակամակարդիչներով բուժման սկիզբն ընկած ժամանակահատվածը, որոնց դեպքում D-դիմերի մակարդակն աստիճանաբար նվազում է, թրոմբոլիտիկ բուժումը, որը, հակառակը, առաջացնում է D-դիմերի մակարդակի բարձրացում:

Հղի կանանց մոտ հղիության վաղ փուլերից սկսած D-դիմերի մակարդակն արյան մեջ աստիճանաբար բարձրանում է: Հղիության ժամկետների ավարտին վերջինիս մակարդակը կարող է 3-4 անգամ գերազանցել սկզբնականը: D-դիմերի զգալի բարձր ցուցանիշներ գրանցվում է հղիության բարդությունների ժամանակ (հեստոզ, պրեէկլամպսիա), ինչպես նաև դիաբետով, երիկամների հիվանդություններով հղիների մոտ:

D-դիմերի մակարդակն աճում է նաև 80 տարեկանից հետո:


Հետազոտման ենթակա կենսանմուշը

Հետազոտվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն


Կենսանմուշի հանձնման ընդհանուր կանոններ

Հատուկ նախապատրաստման կարիք չի զգացվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել ոչ շուտ, քան սննդի վերջին ընդունումից 4 ժամ անց:

Ծանոթացեք նաև լաբորատոր հետազոտություններին նախապատրաստվելու ընդհանուր կանոններին:


Հետազոտության հիմնական ցուցումներ

 • թրոմբոտիկ վիճակների ախտորոշում
 • խորանիստ երակների թրոմբոզ (բացառման թեստ)
 • թոքային թրոմբոէմբոլիաներ
 • արյան ներանոթային տարածուն մակարդման համախտանիշ (ДВС)
 • հղիության բարդացած ընթացք
 • թրոմբոլիտիկ բուժման վերահսկողություն

Չափման միավոր

Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոնում ընդունված չափման միավոր

նգ/մլ (նանոգրամ/միլիլիտր)

Դիտել միավորների փոխարկերպման առցանց գործիքը →


Նորմալ ցուցանիշներ

Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոնում ընդունված նորմալ արժեքներ

Տղամարդիկ և ոչ հղի կանայք

մինչև 285 նգ/մլ

Հղի կանայք

 • 1-ին տրիմեստր՝ < 286 նգ/մլ
 • 2-րդ տրիմեստր՝ < 457 նգ/մլ
 • 3-րդ տրիմեստր՝ < 644 նգ/մլ

Շեղված արդյունքների մեկնաբանում

D-դիմերի մակարդակի բարձրացում

 • զարկերակային և երակային թրոմբներ (այդ թվում՝ խորանիստ երակների թրոմբոզ, ԹԶԹԷ)
 • տարածուն ներանոթային մակարդման համախտանիշ (ДВС)
 • վարակներ, սեպսիս
 • բորբոքումներ (մեղմ բարձրացում)
 • լյարդի հիվանդություններ
 • տարածուն հեմատոմաներ
 • հղիություն
 • վիրահատական միջամտություններ
 • 80 տարեկանից բարձր տարիք
 • ուռուցքային հիվանդություններ
 • թրոմբոլիտիկ բուժում

Միջազգային անվանումները

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվանումը՝ D-dimer

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ D-dim

2012-2017 © Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոն -

Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոնում D-dim թեստն իրականացվում է Mindray® MR-96A Microplate Reader վերլուծիչով:

Տարածել այս էջը