Էստրիոլ ազատ (E3-free)


Ընդհանուր տեղեկություններ

Ազատ էստրիոլը իգական սեռական հորմոն է՝ հղիության հիմնական էստրոգենը:

Ազատ էստրիոլը (E3-F) ստերոիդ հորմոն է, որի հիմնական քանակն արտադրվում է ընկերքում և շատ քիչ քանակներով առաջանում կնոջ օրգանիզմում էստրոնի ծայրամասային փոխակերպումից: Էստրիոլը պակաս ակտիվ է, քան էստրադիոլը և էստրոնը:

Էստրիոլի ազդեցությունները խիստ կախված են արյան պլազմայում վերջինիս մակարդակից: Հղիությունից դուրս էստրիոլն արյան մեջ հայտնաբերվում է ցածր մակարդակներով, մինչդեռ, հղիության ընթացքում, սկսած ընկերքի ձևավորման փուլից, այս հորմոնի մակարդակը կտրուկ աճում է:

Էստրիոլը հանդիսանում է հղիության գլխավոր էստրոգենը. այն բարձրացնում է արգանդի անոթներով արյունահոսքը՝ նվազեցնելով դրանց դիմադրողականությունը, ինչպես նաև նպաստում է հղիության ընթացքում կաթնածորանների զարգացման գործընթացներին:

Հորմոնի մակարդակը համարժեքորեն արտացոլում է ֆետո-պլացենտար կոմպլեքսի գործունեությունը: Հղիության նորմալ ընթացքի դեպքում ազատ (չկոնյուգացված) էստրիոլի մակարդակն ընկերքի ձևավորման փուլերից սկսած հարաճուն աճում է: Ֆետո-պլացենտար կոմպլեքսի գործունեության խանգարումների ժամանակ հորմոնի մակարդակի նվազեցումը գրանցվում է մինչև կլինիկական դրսևորումների զարգանալը: Որքան հորմոնի մակարդակն իջած է, այդքան բարձր է ախտաբանական վիճակների զարգացման հավանականությունը: Սպառնացող է համարվում ազատ էստրիոլի մակարդակի նվազեցումն ավելի քան 40%-ով:

Ազատ էստրիոլի մակարդակի որոշումը մտնում է այսպես կոչված «եռակի թեստի» մեջ, որով հղիության 15 և 20-րդ շաբաթականների միջև գնահատվում է պտղի զարգացման արատների ռիսկը: Չկոնյուգացված էստրիոլից բացի այս սքրինինգային հետազոտությունը ներառում է նաև ալֆաֆետոպրոտեինի և մարդու խորիոնային գոնադատրոպինի թեստերը:


Հետազոտման ենթակա կենսանմուշը

Հետազոտվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն


Կենսանմուշի հանձնման ընդհանուր կանոններ

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 4 ժամ հետո:

Ծանոթացեք նաև լաբորատոր հետազոտություններին նախապատրաստվելու ընդհանուր կանոններին:


Հետազոտության հիմնական ցուցումներ

 • մոր տարիքը՝ բարձր 35 տարեկանից
 • հոր տարիքը՝ բարձր 45 տարեկանից
 • քրոմոսոմային հիվանդությունների ընտանեկան անամնեզ
 • նախորդ երեխաների մոտ զարգացման արատներ
 • զույգերից մեկնումեկի մոտ ճառագայթային և այլ վնասական ազդեցություն
 • ցիտոստատիկների կամ հակացնցումային դեղերի ընդունում
 • հղիության սովորական անտանելիություն
 • ուլտրաձայնային հետազոտությամբ ընկերքի կալցինատների, պտղի հիպոտրոֆիայի և այլ շեղումների հայտնաբերում
 • ֆետո-պլացենտար կոմպլեքսի վիճակի ախտորոշում հղիության 12-15-րդ շաբաթականից սկսած (խորհուրդ է տրվում ամենամսյա հսկողություն)
 • ձգձգված հղիության տարբերակիչ ախտորոշում

Չափման միավոր

Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոնում ընդունված չափման միավոր

նգ/մլ (նանոգրամ/միլիլիտր)

Այլընտրանքային չափման միավոր

նմոլ/լ (նանոմոլ/լիտր)

Չափման միավորների փոխակերպում

նգ/մլ х 3,466 = նմոլ/լ

Դիտել միավորների փոխարկերպման առցանց գործիքը →


Նորմալ ցուցանիշներ

Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոնում ընդունված նորմաներ

Հղի կանայք

 • 15 շաբաթական` (1,0-4,4)
 • 16 շաբաթական` (1,4-6,5)
 • 17 շաբաթական` (1,5-6,6)
 • 18 շաբաթական` (1,6-8,5)
 • 19 շաբաթական` (1,9 -11,0)
 • 20 շաբաթական` (2,1-13,0)
 • 21 շաբաթական` (3,8-10,0)
 • 22 շաբաթական` (4,5-13,0)
 • 23-24 շաբաթական` (4,9-14 ,0)
 • 25-26 շաբաթական` (5,3-16,0)
 • 27-28 շաբաթական` (8,0-24,0)
 • 29-30 շաբաթական` (8,0-30,0)

Շեղված արդյունքների մեկնաբանում

Ազատ E3-ի մակարդակի բարձրացում

 • բազմապտուղ հղիություն
 • խոշոր պտուղ
 • լյարդի հիվանդություններ (սպիտակուցային սինթեզի ընկճում)

Ազատ E3-ի մակարդակի նվազեցում

 • ֆետո-պլացենտար անբավարարություն
 • հղիության ընդհատման կամ վաղաժամ ծննդաբերության վտանգ
 • пузырный занос
 • переношенная беременность
 • պտղի մակերիկամների հիպոպլազիա
 • պտղի անցեֆալիա
 • պտղի մոտ Դաունի համախտանիշ
 • ներարգանդային վարակներ
 • մոր կողմից գլյուկոկորտիկոիդների, հակաբիոտիկների ընդունում

Միջազգային անվանումները

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվանումը՝ Estriol free

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ E3-free

2012-2017 © Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոն -

Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոնում E3-free թեստն իրականացվում է Mindray® MR-96A Microplate Reader վերլուծիչով:

Տարածել այս էջը