Արյան մակարդելիության հետազոտություններ (կոագուլոգրամմա)

Լաբորատորիա

Արյան մակարդելիության ցուցանիշները խիստ կարևոր են ինչպես սրտանոթային, այնպես էլ զուտ անոթային հիվանդությունների ախտորոշման և հակամակարդիչներով բուժման վերահսկման ընթացքում: Մեծ է կոագուլոգրամմայի նշանակությունը նաև հղիության թրոմբոլիտիկ բարդությունները վաղ ախտորոշման և կանխարգելման, ինչպես նաև բուժման մեջ։

Յունիմեդ Բժշկական Կենտրոնը հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնելու արյան մակարդելիության ընդլայնված բարձրորակ հետազոտություններ՝ հիմնված SWA տեխնոլոգիայի վրա:

Արյան մակարդելիության ցուցանիշները խիստ կարևոր ու անփոխարինելի են ոչ միայն նշված հիվանդությունների ժամանակ. դրանք պարտադիր են դառնում նաև արյան հիվանդությունների, լյարդի ախտահարումների, բարդություններով ընթացող հղիության ժամանակ:

Մակարդելիության ցուցանիշներ


Մենք մշակել ենք լաբորատոր ցուցանիշների առցանց շտեմարան, որը կօգնի Ձեզ հասկանալու յուրաքանչյուր լաբորատոր թեստի էությունը և ստացված արդյունքների նշանակությունը:

Հաճախակի տրվող հարցեր