Որակի վերահսկում

Բուժծառայությունների որակը և այցելուների անվտանգությունը մեր կենտրոնի առաջնահերթություններն են։

Մենք ձգտում ենք դառնալ մեր այցելուների առողջության վստահելի գործընկերը, ինչը պահանջում է մատուցած բոլոր բուժծառայությունների պատշաճ որակի ապահովում և վերահսկում:

Մեր կենտրոնի որդեգրած որակի քաղաքականության հիմնական նպատակն է մատուցվող ծառայությանների որակի շարունակական բարելավումը, որը պետք է ոչ միայն լիովին բավարարի, այլև գերազանցի յուրաքանչյուր այցելուի ակնկալիքները: Որակի բնագավառում մենք սահմանել ենք հետևյալ ուղենիշները:

  • Մշտապես բարելավել բոլոր ծառայությունների որակը և անվտանգությունը:
  • Առաջնորդվել ոլորտում գործող ուղեցույցներով, գործելակարգերով և չափորոշիչներով:
  • Մշտապես վերահսկել մատուցվող ծառայությունների որակը և այցելուների գոհունակության աստիճանը:
  • Հստակ սահմանել յուրաքանչյուր աշխատակցի պատասխանատվության շրջանակը:
  • Բարձր հիմքերի վրա պահպանել հաշվետվողականությունը:
  • Գործուն աջակցություն ցուցաբերել աշխատակիցների շարունակական կատարելագործմանը:
  • Ապահովել այցելուների և գործընկերների հետ կայուն հետադարձ կապ: