Իմունաբանական թեստեր

Հակա-ՑՑՊ (Anti-CCP)

Չզեղչված գինը՝ 10000 դրամ

Ռևմոմարկերներ

Ի՞նչ է հակա-ՑՑՊ-ն

Ցիկլիկ ցիտրուլինացված պեպտիդի նկատմամբ հակամարմինը (Anti-CCP) հանդիսանում է ռևմատոիդ արթրիտի մարկերը:

Anti-CCP-ները պատկանում են հակացիտրուլինային հակամարմիններին: Ռևմատոիդ արթրիտին բնորոշ ցիտրուլին պարունակող աուտոհակածինների նկարագրությունը կարելի է համարել վերջին տարիների ռևմատոլոգիայի շճաբանական ախտորոշման ամենակարևոր բացահայտումներից մեկը:

Համեմատած այնպիսի մարկերի հետ, ինչպիսին է IgM-RF-ը (ռևմատոիդ գործոն), Anti-CCP-ն դրսևորում է շատ ավելի բարձր սպեցիֆիկություն, ունի ավելի լավ կանխատեսող դրական արժեք և համարվում է ավելի ճշգրիտ ախտորոշիչ թեսթ: Anti-CCP-ն կարող է հայտնաբերվել RF-ով շճաբացասական ռևմատոիդ արթրիտի 30% դեպքերում:

Ցուցումներ

  • ռևմատոիդ արթրիտի վաղ ախտորոշում (նպատակահարմար է կատարել ռևմատորիդ գործոնի հետ զուգակցված)
  • ռևմատոիդ արթրիտի շճաբացասական (ըստ ռևմատոիդ գործոնի) տեսակների ախտորոշում
  • ոչ վաղ անցյալում զարգացած ռևմատոիդ արթրիտի պրոգնոզ

Կենսանմուշ

Anti-CCP թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին Anti-CCP թեստի մասին: