Իմունաբանական թեստեր

Հակա-ԹՊՕ (Anti-TPO)

Չզեղչված գինը՝ 6000 դրամ

Վահանաձև գեղձի թեստեր

Ի՞նչ է թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինը

Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինները (Anti-TPO կամ TPO Ab) հանդիսանում են վահանաձև գեղձի բջիջների թիրեոիդ պերօքսիդազ ֆերմենտի նկատմամբ հակամարմիններ:

Այս հակամարմինները հանդիսանում են սեփական օրգանիզմի նկատմամբ իմունային համակարգի ագրեսիայի ցուցանիշ: Թիրեոիդ պերօքսիդազն (TPO) ապահովում է յոդի ակտիվ տարատեսակի առաջացումը, որն այնուհետև կարողանում է մասնակցել թիրեոգլոբուլինի (Tg) յոդացման գործընթացներին:

Anti-TPO-ն արգելակում է TPO ֆերմենտը, որի արդյունքում նվազում է վահանաձև գեղձի հորմոնների` թիրոքսինի (T4) և տրիյոդթիրոնինի (T3) սեկրեցիան: Սակայն, Anti-TPO-ի բարձր մակարդակը կարող է վկայել միայն աուտոիմուն գործընթացների ակտիվության մասին:

Ցուցումներ

Նորածիններ

  • գերակտիվ վահանաձև գեղձ (թիրեոտոքսիկոզ)
  • մոր մոտ Anti-TPO-ի բարձր մակարդակ կամ Գրեյվսի հիվանդություն

Չափահասներ

  • թիրեոտոքսիկոզի տարբերակիչ ախտորոշում
  • թերակտիվ վահանաձև գեղձի (հիպոթիրեոզ) տարբերակիչ ախտորոշում
  • վահանաձև գեղձի մեծացում (խպիպ)
  • Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)
  • քրոնիկ թիրեոիդիտ (Հաշիմոտո)
  • օֆթալմոպաթիաներ՝ հարակնագնդային հյուսվածների մեծացում (Գրեյվսի էութիրեոիդ հիվանդության կասկած)
  • սրունքների պինդ այտուց (պերիթիբիալ միքսեդեմա)

Կենսանմուշ

Anti-TPO թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին Anti-TPO թեստի մասին: