Իմունաբանական թեստեր

Հակա-ԹՏՀ ընկալիչներ (Anti-rTSH)

Չզեղչված գինը՝ 12000 դրամ

Վահանաձև գեղձի թեստեր

Ի՞նչ է թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ հակամարմինը

Թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ հակամարմինները (Anti-rTSH կամ TSHR Ab) հադիսանում են դիֆուզ թունավոր (տոքսիկ) խպիպի մարկեր:

Anti-rTSH հայտնաբերվում են Գրեյվսի հիվանդությամբ (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ) պացիենտների շուրջ 85%-ի մոտ և նշանակվում են որպես այս աուտոիմուն օրգան-սպեցիֆիկ հիվանդության ախտորոշման և կանխատեսման (պրոգնոզի) համար:

Ցուցումներ

  • թիրեոտոքսիկոզային (գերակտիվ վահանաձև գեղձի) վիճակների տարբերակիչ ախտորոշում
  • դիֆուզ տոքսիկ խպիպի բուժման հսկողություն

Կենսանմուշ

Anti-rTSH թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին Anti-rTSH թեստի մասին: