Իմունաբանական թեստեր

Ասկարիդ IgG

Չզեղչված գինը՝ 5000 դրամ

Ի՞նչ է ասկարիդի նկատմամբ IgG իմունոգլոբուլինը

Ասկարիդի նկատմամբ IgG դասի հակամարմինները հանդիսանում են ասկարիդոզի շճաբանական մարկերը:

Ասկարիդոզը հելմիթոզ կամ ճիճվային վարակ է, որը հարուցվում է կլոր որդ ասկարիդներից (Ascaris lumbricoides):

Ասկարիդոզի աղիքային փուլի լաբորատոր ախտորոշումը հիմնված է կղանքի քննությամբ ասկարիդի ձվիկների կամ ախտորոշիչ դեհելմինթիզացիայից հետո կղանքում ասկարիդի հասուն ձևերի հայտնաբերման վրա: Սակայն, արդեն իսկ վաղ (միգրացիոն կամ թրթուրային) փուլում ասկարիդոզը կարելի է ախտորոշել իմունոլոգիական թեստերի շնորհիվ՝ ասկարիդների նկատմամբ հատուկ հակամարմինների հայտնաբերման միջոցով: Չնայած ախտորոշումը չի կարող հաստատվել միայն շճաբանական թեստերի միջոցով, այս թեստի արդյունքների համադրումն անամնեզի և կլինիկական նշանների հետ թույլ է տալիս վաղ ախտորոշել և սկսել բուժումը՝ մինչև հիվանդության կլինիկական նշանների և բարդությունների զարգացումը:

Ցուցումներ

  • ասկարիդոզի առկայության կլինիկական կասկած

Կենսանմուշ

Asc IgG թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին Asc IgG թեստի մասին: