Իմունաբանական թեստեր

Ցիտոմեգալովիրուս IgM

Չզեղչված գինը՝ 5000 դրամ

Ի՞նչ է ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgM դասի հակամարմինը

CMV-ի նկատմամբ հակամարմինների տարածվածությունը չափահաս բնակչության շրջանում կազմում է 40-100%: Այս ցուցանիշը հակադարձ կոռելացվում է սոցիալտնտեսական կարգավիճակից:

CMV-ի նկատմամբ IgM դասի հակամարմինների առկայությունը վկայում է ընթացիկ կամ անցյալում կրած ցիտոմեգալովիրուսային վարակի մասին:

Ցուցումներ

  • հղիության նախապատրասոտում
  • ներարգանդային վարակների նշաններ, ֆետոպլացենտար անբավարարություն
  • իմունոսուպրեսիայի վիճակ ՄԻԱՎ վարակի, նեոպլաստիկ հիվանդությունների, ցիտոստատիկ միջոցների ընդունման ժամանակ և այլն
  • Էպշտեյն-Բարի վիրուսային վարակի բացակայության պայմաններում վարակային մոնոնուկլեոզի կլինիկական պատկերի առկայություն
  • անհայտ ծագման հեպատո-սպլենոմեգալիա
  • անհայտ ծագման տենդ
  • վիրուսային հեպատիտների մարկերների բացակայության պայմաններում լյարդային տրանսամինազների, գամա-գլյուտամիլտրանսֆերազի և հիմնային ֆոսֆատազի մակարդակների աճ
  • երեխաների մոտ պնևմոնիաների ատիպիկ ընթացք
  • անհաջող հղիություններ (մահացած պտուղ, առաջնային վիժումներ)

Կենսանմուշ

CMV IgM թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին CMV IgM թեստի մասին: