Կենսաքիմիական թեստեր

D-դիմեր (D-Dim)

Չզեղչված գինը՝ 10000 դրամ

Կոագուլոգրամմա

Ի՞նչ է D-դիմերը

D-դիմերը (D-Dim) արյան մակարդուկի՝ թրոմբի առաջացման և ձևավորված թրոմբի տրոհման՝ ֆիբրինոլիզի մարկեր է:

D-դիմերի մակարդակը կարող է բարձրանալ մակարդելիության խթանմամբ ընթացող բազմաթիվ վիճակների ժամանակ՝ տարածուն ներանոթային մակարդման համախտանիշ, խորանիստ երակների թրոմբոզ, թոքային թրոմբոէմբոլիա, վիրահատական մեծ միջամտությունների ժամանակ հյուսվածքների տարածուն վնասում, սրտային անբավարարություն, վարակներ, բորբոքումներ, նորագոյացություններ և այլն:

Ցուցումներ

  • թրոմբոտիկ վիճակների ախտորոշում
  • խորանիստ երակների թրոմբոզ (բացառման թեստ)
  • թոքային զարկերակների թրոմբոէմբոլիաներ (ԹԶԹԷ)
  • դիսեմինացված (տարածուն) մակարդման համախտանիշ
  • հղիության բարդացած ընթացք
  • թրոմբոլիտիկներով բուժման վերահսկողություն

Կենսանմուշ

D-Dim թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին D-Dim թեստի մասին: