Կենսաքիմիական թեստեր

Ֆիբրինոգեն (FG)

Չզեղչված գինը՝ 1500 դրամ

Կոագուլոգրամմա

Ի՞նչ է ֆիբրինոգենը

Ֆիբրինոգենը (FG) ֆիբրինին նախորդող սպիտակուց է, որն արյունը մակարդվելիս կազմում է մակարդուկի հիմքը: Միջազգային սահմանումներով ֆիբրինոգենը արյան պլազմայի մակարդելիության համակարգի առաջին (I) գործոնն է:

Ֆիբրինոգենի քանակն աճում է բորբոքային գործընթացների ժամանակ, ուստի ֆիբրինոգենը կարող է օգտագործվել որպես բորբոքման և հյուսվածքների նեկրոզի բավականաչափ զգայուն մարկեր: Ֆիբրինոգենը նաև արյան պլազմայի այն հիմնական սպիտակուցն է, որն ազդում է էրիթրոցիտների նստման արագության վրա (ֆիբրինոգենի մակարդակի աճը բերում է ԷՆԱ-ի արժեքի աճի):

Ցուցումներ

  • արյան մակարդելիության խանգարումներ
  • նախավիրահատական հետազոտում
  • հղիների հետազոտում
  • սրտանոթային հիվանդություններ
  • բորբոքային վիճակներ

Կենսանմուշ

FG թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին FG թեստի մասին: