Հորմոններ

Ազատ տրիյոդթիրոնին (FT3)

Չզեղչված գինը՝ 5000 դրամ

Վահանաձև գեղձի թեստեր

Ի՞նչ է ազատ տրիյոդթիրոնինը

Տրիյոդթիրոնինը (եռյոդթիրոնին, T3) վահանաձև գեղձի ամինաթթվային հորմոն է, որն արտադրվում է ֆոլիկուլյար բջիջների կողմից՝ հիպոֆիզի թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) հսկողության ներքո: Միևնույն ժամանակ, T3 առաջանում է ծայրամասային հյուսվածքներում թիրոքսինից (T4)՝ վերջինիս յոդազրկման արդյունքում:

T3-ը հանդիսանում է հյուսվածքների կողմից թթվածնի կլանման և նյութափոխանակության ակտիվացման խթանիչ: Ազատ տրիյոդթիրոնինը (FT3) հանդիսանում է ընդհանուր տրիյոդթիրոնինի (T3) կենսաբանական ակտիվ մասը՝ կազմելով վերջինիս ընդամենը 0,2-0,5%-ը:

Ցուցումներ

  • վահանաձև գեղձի հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշում
  • մեկուսացված Т3-տոքսիկոզի ընթացքի և բուժման հսկողություն

Կենսանմուշ

T3 թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին FТ3 թեստի մասին: