Հորմոններ

Ազատ թիրոքսին (FT4)

Չզեղչված գինը՝ 5000 դրամ

Վահանաձև գեղձի թեստեր

Ի՞նչ է ազատ թիրոքսինը

Թիրոքսինը (T4) վահանաձև գեղձի ֆոլիկուլյար բջիջների կողմից արտադրվող ամինաթթվային հորմոն է, որը խթանում է հյուսվածքներում թթվածնի ծախսը և նյութափոխանակությունը: Թիոքսինի մակարդակը վերահսկվում է մակուղեղի (հիպոֆիզի) թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) կողմից: Շրջանառող արյան ընդհանուր թիրոքսինի (T4) մեծ մասը կապված է տեղափոխող սպիտակուցների հետ։ Կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված է թիրոքսինի արյան պլազմայի սպիտակուցների հետ չկապված մասը՝ ազատ թիրոքսինը (FT4), որը կազմում է ընդհանուրի 3-5%-ը:

Ցուցումներ

  • թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) մակարդակի բարձրացում կամ կրճատում
  • ախտորոշված դիֆուզ թունավոր խպիպի ընթացքի և բուժման հսկողություն (1,5-2 տարվա ընթացքում՝ ամսական 1-3 անգամ)
  • վահանաձև գեղձի մեծացում (խպիպ, զոբ)
  • հիպոթիրեոզի կամ հիպերթիրեոզի (թիրեոտոքսիկոզի) կլինիկական պատկեր

Կենսանմուշ

FT4 թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին FТ4 թեստի մասին: