Կենսաքիմիական թեստեր

ՀԿՊՍ-Ա (PAPP-A)

Չզեղչված գինը՝ 7000 դրամ

Հղիության սքրինինգ

Ի՞նչ է հղիության հետ կապված պլազմայի A սպիտակուցը (PAPP-A)

PAPP-A-ն հղիության 1-ին եռամսյակի նախածննդյան (պրենատալ) սքրինինգային հետազոտություն է, որը հանդիսանում է Դաունի համախտանիշի և պտղի այլ քրոմոսոմային անոմալիաների մարկերը:

Կենսաքիմիական ազդեցություններով PAPP-A-ն դասվում է մետաղապրոտեազների շարքին: Այն ունակ է տրոհել աճի ինսուլինակերպ գործոնի (IGF) սպիտակուցներից մեկը, որն էլ բերում է նույն գործոնի կենսամատչելիության բարձրացման, ինչն էլ հղիության ընթացքում պտղի զարգացման մեջ ունի մեծ նշանակություն:

PAPP-A-ի մակարդակը զգալիորեն նվազում է պտղի մոտ տրիսոմիա 21-ի (Դաունի համախտանիշ) կամ տրիսոմիա 18-ի (Էդվարդսի համախտանիշ) ժամանակ: Միևնույն ժամանակ, այս մարկերը նաև բավականին ինֆորմատիվ է վիժումների և հղիության կանգի վտանգը գնահատելիս:

Ապացուցված է, որ PAPP-A և free β-HCG սքրինիգի, գերձայնային հետազոտության, հղի կնոջ տարիքի վերլուծության արդյունքները թույլ են տալիս Դաունի համախտանիշի ռիսկը գնահատել 85-90%-ոց ճշգրտությամբ:

Ցուցումներ

  • հղիների սքրինինգային հետազոտություն՝ պտղի մոտ քրոմոսոմային շեղումների ռիսկի գնահատման համար հղիության 1-ին տրիմեստրում և 2-րդ տրիմեստրի սկզբում (11-13-րդ շաբաթներ)
  • հղի կնոջ 35-ից բարձր տարիք
  • անամնեզով՝ հղիության վաղ շրջանում երկու կամ ավելի ինքնաբուխ վիժումների առկայություն
  • հղիությանը նախորդող շրջանում բակտերիալ կամ վիրուսային վարակների առկայություն (հեպատիտներ, կարմրախտ, հերպես, ցիտոմեգալովիրուս)
  • ընտանիքում Դաունի, այլ քրոմոսոմային հիվանդությունների ու զարգացման այլ բնածին արատների առկայություն
  • մոտ հարազատների մոտ որևէ ժառանգական հիվանդության առկայություն
  • մինչև բեղմնավորվելը զույգերից մեկնումեկի մոտ ճառագայթային կամ այլ վնասակար ազդեցություն

Կենսանմուշ

PAPP-A թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին PAPP-A թեստի մասին: