Կենսաքիմիական թեստեր

Ռևմատոիդ գործոն (RF)

Չզեղչված գինը՝ կիսաքանակական՝ 2000 դրամ

Ռևմոմարկերներ

Ի՞նչ է ռևմատոիդ գործոնը

Ռևմատոիդ գործոնը (RF) սեփական G դասի իմունոգլոբուլինների նկատմամբ հակամարմիններ են:

Ռևմատոիդ գործոնն աուտոհակամարմին է: Աուտոհակամարմինները (սովորաբար պատկանում են IgM դասին), որպես աուտոհակածին կապվում են վիրուսի կամ այլ գործոնի ազդեցությամբ փոփոխված սեփական G դասի իմունոգլոբուլինների հետ: Դրանք արտադրվում են հոդերի ներսում՝ ձուսպաթաղաթի (սինովիալ թաղանթ) պլազմատիկ բջիջների կողմից և հոդերից մուտք գործում դեպի արյան հուն, որտեղ էլ առաջացնում են շրջանառող իմունային կոմպլեքսներ, իսկ վերջիններս ախտահարում են հոդերի սինովյալ թաղաթները և անոթների պատերը:

Ռևմատոիդ գործոնի բարձր մակարդակներով հիվանդների մոտ գրանցվում է ծանր համակարգային (արտահոդային) ախտահարումների ավելի մեծ ռիսկ, ինչպես նաև դեստրուկտիվ գործընթացների մեծ ակտիվություն: Ռևմատոիդ արթրիտով հիվանդների շուրջ 15%-ն ունեն RF-ի IgG դասը:

Ցուցումներ

  • ռևմատոիդ արթրիտ (հիվանդության ակտիվության կամ փուլի որոշում, բուժման վերահսկում և կանխատեսում)
  • այլ աուտոիմուն հիվանդություններ
  • քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ

Կենսանմուշ

RF թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին RF թեստի մասին: