Կենսաքիմիական թեստեր

Թրոմբինային ժամանակ (ТТ)

Չզեղչված գինը՝ 1500 դրամ

Կոագուլոգրամմա

Ի՞նչ է թրոմբինային ժամանակը

Թրոմբինային ժամանակը (ТТ) թույլ է տալիս գնահատել արյան մակարդման վերջնական փուլը՝ ֆիբրինոգենից ֆիբրինի առաջացումը:

Թրոմբինային ժամանակն այն տևողությունն է, որի ընթացքում ցիտրատային պլազմայում թրոմբին և կալցիում ավելացնելիս ֆիբրինոգենը փոխակերպվում է ֆիբրինի: Ընդ որում, ֆիբրինային մակարդուկի առաջացման արագությունը հիմնականում կախված է մի կողմից ֆիբրինոգենի քանակությունից և ֆունկցիոնալ լիարժեքությունից, իսկ մյուս կողմից՝ արյան մեջ հակամակարդիչների առկայությունից:

Ցուցումներ

  • ֆիբրինոգենի դեֆիցիտի կամ դեֆեկտիվության որոշում
  • դիսեմինացված ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշով պացիենտի գնահատում
  • լյարդային հիվանդություն
  • հեպարինաբուժման, ֆիբրինոլիտիկ կամ թրոմբոլիտիկ դեղերով բուժման հսկողություն
  • արյան մեջ ֆիբրինի կամ ֆիբրինոգենի քայքայման արգասիքների հայտնաբերում
  • ֆիբրինոգենի դեֆիցիտի կամ ֆիբրինոգենեմիայի բնածին կամ ձեռք բերովի ձևերի հայտնաբերում

Կենսանմուշ

ТТ թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին ТТ թեստի մասին: