Իմունաբանական թեստեր

Թիրեոգլոբուլին (TG)

Չզեղչված գինը՝ 8000 դրամ

Վահանաձև գեղձի թեստեր

Ի՞նչ է թիրեոգլոբուլինը

Թիրեոգլոբուլինը (TG) վահանաձև գեղձի հորմոնների սկզբնաղբյուր հանդիսացող սպիտակուց է, որը միաժամանակ հանդիսանում է որպես օնկոմարկեր։

Թիրեոգլոբուլինի մակարդակի բարձրացումը վահանաձև գեղձի գործառույթի խանգարման ոչ առանձնահատուկ նշան է (դեպքերի մեծ մասում՝ բարորակ բնույթի):

Լաբորատոր ախտորոշման մեջ թիրեոգլոբուլինը գլխավորապես օգտագործվում է որպես ուռուցքային մարկեր՝ վահանաձև գեղձի տարբերակված քաղցկեղով հիվանդների բուժման ընթացքը գնահատելու համար, հատկապես այն դեպքերում, երբ այս նյութի մակարդակը մինչ այդ բարձրացած է եղել:

Ցուցումներ

  • որպես օնկոմարկեր՝ վահանաձև գեղձի տարբերակված կարցինոմայի բուժման հսկողություն
  • արհեստական գերակտիվ վահանաձև գեղձի ախտորոշում (թիրեոտոքսիկոզ)
  • երեխաների մոտ բնածին թերակտիվ վահանաձև գեղձի (հիպոթիրեոզ) ծագումնաբանության ուսումնասիրություն
  • վահանաձև գեղձի բորբոքումների (թիրեոիդիտ) ակտիվության գնահատում, ոչ ուշ անցյալում տարած թիրեոիդիտի հաստատում (մինչև 2 տարեկանը)
  • յոդ-դեֆիցիտային վիճակի գնահատման պոպուլյացիոն հետազոտություններ

Կենսանմուշ

TG թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Իմացե՛ք ավելին TG թեստի մասին: